Regulamin

POLAR SPORT SKITOUR / SNOW LEOPARD DAY

 • Strona zawodów: www.zawody.polarsport.pl

 • Organizator: Fundacja Na Start im. Basi German

 • Data: 29.02.2020 r. (sobota)

 • Miejsce: Stacja kolei linowej Mosorny Groń w Zawoi

 • Godzina startu: 11:00

 • Miejsce zakończenia: Stacja Mosorny Groń

 • Biuro zawodów: Stacja Mosorny Groń

Uczestnictwo w zawodach oznacza akceptację regulaminu.

Uwaga:

START W ZAWODACH MOŻLIWY TYLKO Z WAŻNYM UBEZPIECZENIEM NNW

W dniu zawodów przy odbiorze nr startowego zawodnik zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie posiadania ważnego ubezpieczenia na dzień startu.

 1. Program
  8:00 – zapisy na zawody, odbiór numerów startowych
  10:00 – zamknięcie listy startowej
  10:30 – prezentacja trasy
  11:00 – start zawodników we wszystkich kategoriach
  12:00 – 14:00 – posiłek
  14:00 – ogłoszenie wyników
  14:30 – ceremonia dekoracji zwycięzców wraz z losowaniem nagród (Karczma – Górna stacja Mosorny Groń)

2. Zgłoszenia / Wpisowe

Drogą elektroniczną:

http://zawody.polarsport.pl/zapisy/


120 zł – niższe wpisowe dotyczy osób, które zapiszą się oraz dokonają zapłaty wpisowego poprzez szybką płatność lub przelewem na konto Fundacji do dnia 26.02.2020 r. (środa) wraz z podaniem imienia oraz nazwiska zawodnika.

Osoby, które zapiszą się oraz opłacą startowe do dnia 21.02.20 r. (piątek), otrzymują dodatkowo personalizowany numer startowy ze swoim imieniem i nazwiskiem.

150 zł (35 EUR) – wpłata w dniu imprezy w biurze zawodów. (zapis w dniu zawodów możliwy w przypadku wolnych miejsc na liście startowej)

Pakiet startowy: gadżety od sponsorów, ciepły posiłek, pamiątkowy nr startowy, „legendarny zawojski zbyrcok”, losowanie nagród, dobra zabawa…

Dane konta:
Fundacja Na Start im. Basi German
ul. Klemensiewicza 10/2
31-482 Kraków
Bank Pekao S.A. 45 1240 4533 1111 0010 5530 9379

Wpisowe zostanie w całości przekazane na cele fundacji „Na Start im. Basi German”.
Zebrane fundusze pozwolą na realizację wyjazdów górskich i narciarskich dla podopiecznych z domów dziecka.

UWAGA:

LIMIT startujących zawodników – 200 osób


3. Kontakt
Piotr Krygowski, tel. +48 691107579; Andrzej Radwański tel. + 48 603445234
e-mail: 
zawody@polarsport.pl

4.Warunki klasyfikacji

W XV Polar Sport Skitour im. Basi German / Snow Leopard Day sklasyfikowani są wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w zawodach.

Formuła zawodów
Konkurencja indywidualna, pomiar czasu (chip w numerze startowym) start – meta, start wspólny.

Zawodnicy sklasyfikowani są w 8 kategoriach w zależności od wieku oraz płci.

Open kobiety

Open mężczyźni


Juniorzy młodsi mężczyźni – ur. od 1980 do 1999

Juniorzy młodsi kobiety – ur. od 1980 do 1999

Juniorzy starsi mężczyźni – ur. do 1979

Juniorzy starsi kobiety – ur. do 1979

Młodzież – chłopcy ur. od 2000

Młodzież – dziewczyny ur. od 2000

Dodatkowa klasyfikacja:

Najszersze narty skitourowe 😊

Najciekawszy strój- wybierany drogą głosowania 😉


Wszyscy zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność, podpisując stosowne
oświadczenie poprzez formularz internetowy bądź druk do pobrania w biurze zawodów.


Nieletni – start za zgodą podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Druk do pobrania w biurze zawodów.


5. Sprzęt i wyposażenie zawodników

Obowiązkowe:
1.Narty z wiązaniami muszą umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia.
2.Buty muszą zakrywać kostkę oraz posiadać podeszwę typu vibram lub podobną.
3.Para kijów do narciarstwa alpejskiego lub biegowego.
4.Para fok.
5.Rękawice
6.
Kask (może być rowerowy)
6.Czapka narciarska lub opaska

Zalecane:
7.Okulary
8.Plecak z możliwością mocowania nart na odcinkach pieszych.
9.Płachta ratunkowa (folia NRC)


6. Planowana Trasa


Długość planowanej trasy ok. 12 km, suma przewyższeń 900m


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania trasy do panujących w dniu zawodów warunków śniegowych.
strona zawodów:
http:/
zawody.polarsport.pl/